اسیلاتور(ATR) Average Ture Range

10,000 تومان

-
+